forbot
TOV «DІP KRANTEHSERVІS»
+38 (050) 433-01-84

תיאור

קבוצות מוצרים TOV «DІP KRANTEHSERVІS», אוקראינה, אוטומנופים, שיבוצי קצוות, קריין תומכי קורות מושעה, מנופים תלויים, מנופי הרמה תלוים, מנופים עם חוצה ההשעיה גמישה, מסב - קיר, תומכים, כריות, נעליים,