forbot
TOV «DІP KRANTEHSERVІS»
+38 (050) 433-01-84

Mô tả

Các nhóm hành hóa TOV «DІP KRANTEHSERVІS», Ukraina, Xe cẩu, Thanh dầm kê cần cẩu, Cần trục chạy trên xà cố định và treo, Cần cẩu treo, Cần trục chạy trên dầm, Cần trục với cánh cẩu linh hoạt, có bộ móc cẩu hàng lớn, Chân đế, càng gá, Cột trụ, đệm lót,